Tjänster

Fasadställning

Byggs runt ett hus för att tillhandahålla säkra arbetsplattformar längs väggarna. Tillverkas i aluminium och erbjuder hög stabilitet och säkerhet kombinerat med snabb och enkel montering.

Takställning

Ofta är det krångligt och opraktiskt att säkra upp sig med fallinor och säkerhetsselar när man ska jobba på ett tak. Då är det smidigare att sätta upp en takställning med arbetsplattformar runt takfoten. Med hjälp av uppspända nät och fotlister förhindras fall.

Hängställning

Byggs uppifrån och ner istället för nerifrån och upp. Används främst vid arbete på broar över vattendrag eller andra platser där det inte finns en solid grund för traditionella byggställningar att stå på.

Combisafe

Används med fördel på platta tak och stora industribyggnader när det enbart ska utföras takarbeten. Istället för att klä in hela byggnaden i ställningar fästs denna fallskyddsställning under takfoten och ger både fallskydd och arbetsplattform. 

Väderskydd

Väderskydd används som en extra försäkring mot materialskador och väderrelaterade förseningar. Genom att arbetet kan utföras oavsett väderlek ökas effektiviteten. Väderskyddet ger även en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Specialställningar

Det finns många arbetsområden för byggställningar som man kanske inte tänker på. Vi har bland annat konstruerat tillfälliga hopptorn vid badplatser, mindre scener, och gångbroar över vattendrag. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad en byggställning kan användas till!

GDPR, vårt arbete med dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig säker när vi hanterar dina uppgifter.
I följande länk kan du finna information kring hur vi arbetar med detta och dina rättigheter:
GDPR Information